Informacja odnoście ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Psi Start Agata Halczok , z siedzibą firmy ul. Żołnierska 100 A, 41-936 Bytom, o numerze NIP 6452423239
 2. Dane osobowe które przetwarzamy to dane które przekazujesz nam za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie np. rezerwując kursy na naszej stronie, dokonując zakupów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, zapisując się do newslettera bądź przesyłając do nas wiadomości.
 3. Twoje dane (tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne informacje, które są konieczne do prawidłowej realizacji naszych usług) będą przetwarzane wyłącznie na cele wykonania umowy oraz obsługi posprzedażowej. Gdy wyrazisz dodatkową zgodę, Twoje dane będą przetwarzane na cele marketingowe, w celu otrzymania newslettera oraz przekazania informacji odnośnie innych usług oferowanych przez Administratora (m.in. za pośrednictwem poczty e-mail, za pośrednictwem telemarketingu oraz drogą pocztową).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, Twoja zgoda, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa maile, pisma i wnioski.
 5. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę pisząc wiadomość (adres e-mail: biuro@psistart.pl lub dzwoniąc do nas (tel.: 509 681 939).
 6. Twoje dane NIE są i nigdy nie będą bez Twojej zgody przez nas przekazywane firmom trzecim.
 7. Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i statystycznych, np. Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
 8. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania zawartych pomiędzy nami umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających. Jeśli chodzi o newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo nie wycofasz udzielonej nam zgody.
 9. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 10. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele marketingowe;
 11. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych;
 12. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych;
 13. Podanie Twoich danych do umowy jest konieczne do jej realizacji, a podanie adresu e-mail jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać newsletter.